Analizator widma OSCOR Green 24GHz
Amerykański profesjonalny system służący do analizy sygnałów elektromagnetycznych. Wykorzystywany do wykrywania i analizy niepożądanych transmisji radiowych. Umożliwia badanie propagacji sygnałów w sieciach bezprzewodowych oraz kompleksową analizę wszystkich emisji radiowych.
Wykrywacz złącz nieliniowych Cayman
Urządzenie umożliwiające detekcję ukrytych elementów elektronicznych. Pozwala na lokalizację oraz wykrycie aktywnych jak i pasywnych urządzeń elektronicznych rejestrujących i transmitujących sygnał drogą radiową.
Kamera termowizyjna Flir
Urządzenie nadaje się doskonale do szybkich i precyzyjnych pomiarów temperatury podczas inspekcji pomieszczeń celem weryfikacji umieszczonych w nich urządzeń inwigilacyjnych.
Kamera endoskopowa
Urządzenie wykorzystywane do sprawdzenia trudno dostępnych miejsc w pomieszczeniach, jak i sprawdzenia instalacji wentylacyjnych i kanalizacyjnych pod kątem umieszczonych urządzeń inwigilacyjnych.
Bramka detekcyjna urządzeń elektronicznych
Przeznaczona jest do wykrywania urządzeń elektronicznych: w tym nadajników i odbiorników radiowych, telefonów komórkowych oraz dyktafonów. W specjalnej wersji może wykrywać elektroniczne zapalniki ładunków wybuchowych oraz broń palną.
System wibroakustyczny
System zapewnia ochronę poufności w ramach pomieszczenia poprzez generowanie drgań w czujnikach umieszczonych na ścianach, suficie oraz przede wszystkim szybach zabezpieczanego pomieszczenia. Uniemożliwia podsłuchanie rozmowy poprzez mikrofony laserowe i sejsmiczne.
System zagłuszania dyktafonów
System służący do zagłuszania dyktafonów analogowych oraz cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych modeli telefonów komórkowych.
System zagłuszania dyktafonów
Ultradźwiękowy generator szumów pozwalający na zabezpieczenie spotkań przed niepowołanymi osobami. Urządzenie skutecznie blokuje: mikrofony i dyktafony w telefonach komórkowych, cyfrowe rejestratory dźwięku z mikrofonem na przewodzie bądź wbudowanym oraz mikrofony kamer i podsłuchów, w kartach kredytowych, w rejestratorach audio-wideo.
Zagłuszacz częstotliwości radiowych
Pracujący w paśmie do 5G zagłuszacz częstotliwości radiowych, umożliwia zabezpieczenie przed wyciekiem danych, uniemożliwia lokalizowanie przy pomocy GPS, wyklucza monitorowanie z kamer za pomocą sieci bezprzewodowych, dezaktywuje komunikacje telefonów komórkowych w pełnym paśmie.
Detektor fałszywych stacji bazowych
Urządzenie umożliwia wykrycie nowych BTS pojawiających się w infrastrukturze radiowej w trakcie spotkania, bądź w okolicach miejsca poufnego spotkania. Informuje o próbie wymuszenia podłączenia się do fałszywej stacji bazowej celem przejęcia kontroli nad transmisją danych lub/i głosu.
Skrytka depozytowa
Umożliwia uczestnikom spotkania bezpieczne zdeponowanie urządzeń, których wniesienie na spotkanie jest niepożądane przez organizatorów.
Klatka Faradaya
Bezpieczne ekranowane pomieszczenia, którego zadaniem jest ochrona informacji przed podglądem, podsłuchem akustycznym oraz atakiem elektromagnetycznym. Może być zabudowane w gabinecie, sali konferencyjnej lub innym dedykowanym pomieszczeniu. Cechuje je separacja inwigilacyjna pomimo funkcjonowania systemów wentylacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Partnerzy Technologiczni