SECURE RECORDS SOLUTIONS

Spotkanie prezesów banków i instytucji rozwoju oraz ministrów z krajów Trójmorza

Właśnie w takich spotkaniach istotne staje się zachowanie poufności informacji. Inwestycje w transgraniczne połączenia drogowe i kolejowe, zwiększające mobilność mieszkańców Polski, w infrastrukturę zabezpieczającą bezpieczeństwo energetyczne, czy w infrastrukturę IT – to projekty, wspierane przez Fundusz Trójmorza.

więcej ...