SECURE RECORDS SOLUTIONS

Pandemia Covid-19 dobry czas na sprawdzenie pomieszczeń

Zastanawialiśmy się czy czas pandemii i wprowadzone ograniczenia odbiją się negatywnie na obszarze kontr-inwigilacji.

Praktyka pokazała, iż świadome Zarządy spółek naszych klientów, które budżetowały sprawdzenia pomieszczeń, wykorzystały okres gdy nie ma pracowników w biurach na sprawdzenie. W spokojnej atmosferze podczas dnia, bez obaw o napotkanie przypadkowych pracowników, którzy zostali po godzinach w pracy, umożliwiono nam przeprowadzenie sprawdzeń kluczowych pomieszczeń.

Faktem jest, iż pozostałe obszary związane z: inwestycjami w infrastrukturę, budową pomieszczeń czy obsługą kluczowych spotkań, zostały wstrzymane bezterminowo.

Jak mocno obszar kontr-inwigilacji zostanie dotknięty przez pandemie Covid-19 pokażą najbliższe miesiące.