SECURE SOLUTIONS

Bezpieczne spotkania stają się koniecznością

Wraz z rozwojem organizacji, bezpieczne spotkania stają się koniecznością. Rekomenduje się wówczas budowę dedykowanych pomieszczeń do bezpiecznych spotkań.

Akustycznie przygotowane pomieszczenie z dobranym sprzętem do detekcji urządzeń rejestrujących, zainstalowanymi systemami do ochrony przed rejestracją treści spotkań oraz zagłuszającymi komunikację na zewnątrz pomieszczenia. 

Najwyższy poziom poufności komunikacji zapewniają klatki faradya zabudowane wewnątrz dedykowanych pomieszczeń, zapewniając pełną izolację elektromagnetyczną uwzględniającą wszystkie media doprowadzone do bezpiecznego pomieszczenia

Nasi inżynierowie dokonają analizy możliwości technicznych adaptacji Państwa pomieszczeń, przygotują projekt oraz dobiorą wyposażenie niezbędne do prowadzenia bezpiecznych spotkań.

zapraszamy do współpracy 

SECURE RECORDS SOLUTIONS

Zapewniamy pełną ochronę prywatności oraz informacji.

Bądźmy w kontakcie