SECURE SOLUTIONS

Zagrożenia wynikające z niezachowania poufności

We współczesnym świecie zarówno w biznesie jak i administracji publicznej coraz częściej spotykamy się z zagrożeniami wynikającymi z niezachowania poufności poprzez rejestrację treści spotkań.

Zarówno służby państwowe, jak i każdy obywatel, mają dostęp do urządzeń rejestrujących zarówno głos jak i wizję. W mediach coraz częściej informuje się o nielegalnym nagrywaniu spotkań, którego celem jest ich wykorzystanie przeciwko uczestnikom spotkania.

Informacje pozyskane w ten sposób mogą posłużyć do szantażu, pozyskaniu informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, jak i doprowadzić do manipulowania akcjami spółek giełdowych, narażając przedsiębiorstwa na straty finansowe.

Dlatego istotne jest, aby dokonywać okresowego sprawdzenia pomieszczeń celem weryfikacji ich bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych spotkań.

Nasi pracownicy z użyciem profesjonalnego sprzętu dokonają sprawdzenia, pod względem bezpieczeństwa poufności informacji, kluczowych dla Państwa pomieszczeń.

zapraszamy do współpracy 

SECURE RECORDS SOLUTIONS

Zapewniamy pełną ochronę prywatności oraz informacji.

Bądźmy w kontakcie