SECURE SOLUTIONS

Zaufanie i weryfikacja lojalności

Zaufanie biznesowe do partnerów jest kluczowe w długofalowej współpracy między firmami, jednak informacje napływające ze świata biznesu, weryfikują ten pogląd.

Często spotykamy się z zagrożeniami wynikającymi z nieuprawnionego rejestrowania głosu lub wideo podczas strategicznych spotkań.

Materiały uzyskane w ten sposób mogą zagrażać funkcjonowaniu organizacji i narażać je na straty finansowe oraz wizerunkowe.

Rekomenduje się sprawdzenie pomieszczeń przed kluczowymi spotkaniami, jak i zapewnienie poufności spotkania podczas ich trwania.

Wykorzystując fizyczne i techniczne narzędzia detekcyjne oraz zagłuszające możemy zapewnić pełną poufność prowadzonych rozmów.

Nasz zespół przygotuje z Państwem, procedury prowadzenia spotkania tak aby zachować prawo do prywatności uczestników. Dokona sprawdzenia pomieszczeń przed spotkaniem. Udostępni urządzenia do detekcji rejestratorów fonii i wizji, depozytory urządzeń i telefonów.  Zapewni również infrastrukturę do zagłuszania komunikacji urządzeń rejestrujących na czas prowadzonego spotkania.

zapraszamy do współpracy

SECURE RECORDS SOLUTIONS

Zapewniamy pełną ochronę prywatności oraz informacji.

Bądźmy w kontakcie